mandag, september 21, 2020

Brosjyre om Tresfjordbrua, Vågstrandstunnelen og Hjelvikbruene

Fin, oversiktleg og forklarande brosjyre 
om Tresfjordbrua, Vågstrandstunnelen og Hjelvikbruene
utarbeidd av Statens Vegvesen.

    Brosjyra inneheld forklarande omtale, tekniske skisser og illustrerande fargebilde av alle tre delprosjekta

Den er no tilgjengeleg på Servicekontoret i Vestnes kommune eller på kontoret til Eksportvegen AS .

Brosjyra er også utlagt ved brumodellen på Vestnes Brygge.

Eksportvegen AS er eit bompengeselskap som omfattar delprosjekta Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen som begge vert finansiert gjennom 50% statstilskot og 50 % bompengefinansiering.

Hjelvikbruene derimot vert 100 % finansiert av staten. 

 
                                                                                                                                                                                
utlagt 21.01.2013

Framsida av brosjyra

Kartskisse

Flyfoto med innteikna Tresfjordbru, sett frå nordvest


asdfghjkl

Praktiske og tekniske opplysningar om Tresfjordbrua

Tunneltrase innteikna på oversiktsbilde

Tekniske opplysningar om Vågstrandstunnelen og bilde med stipla tunneltrase

Praktiske og tekniske opplysningar om Vågstrandstunnelen

Om Hjelvikbruene - fullt statltleg finansiert. Ferdig hausten 2013

Enter Title

Minimer
Rediger innhold...
  
Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation