mandag, september 21, 2020

Andre utfordringar på strekninga

Andre viktige vegprosjekt i tillegg til felles-
prosjektet Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen:

     -    Lerstadvegen
     -    Krabbefelt på begge sider over 
          Ørskogfjellet
     -    Utbetring av Hjelviktunnelen
     -    Ny vegtrase ved Veblungsnes
     -    Parsellar i Romsdalen...
Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation