søndag, juli 05, 2020

Derfor er Vågstrandstunnelen så viktig

► Erstattar ei rasfarleg og ofte vinterstengd strekning på stamveg E-136

► Erstattar ei sterkt ulykkesutsett strekning på stamveg E-136

► Erstattar den smaleste strekninga  på stamvegen E-136

Gir ei trafikksikker og trygg vegstrekning av høg standard mellom Vågstranda og Måndalen på E 136

I ventemodus

Her vil det etter kvart kome fleire opplysningar om Vågstrandstunnelen både med tekst og bilder,
så snart arbeidet kjem i gang.

PRO_Commerce

You are using an unlicensed and unsupported version of DotNetNuke Professional Edition. Please contact your Systems Administrator for information on how to obtain a valid license.
You are using an unlicensed and unsupported version of DotNetNuke Professional Edition. Please contact your Systems Administrator for information on how to obtain a valid license.
You are using an unlicensed and unsupported version of DotNetNuke Professional Edition. Please contact your Systems Administrator for information on how to obtain a valid license.
Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation