mandag, september 21, 2020

Derfor er Vågstrandstunnelen så viktig

► Erstattar ei rasfarleg og ofte vinterstengd strekning på stamveg E-136

► Erstattar ei sterkt ulykkesutsett strekning på stamveg E-136

► Erstattar den smaleste strekninga  på stamvegen E-136

Gir ei trafikksikker og trygg vegstrekning av høg standard mellom Vågstranda og Måndalen på E 136

I ventemodus

Her vil det etter kvart kome fleire opplysningar om Vågstrandstunnelen både med tekst og bilder,
så snart arbeidet kjem i gang.

PRO_Commerce

Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation