mandag, september 21, 2020

Styret

Minimer

STYRET

Styreleiar:       Roald Torstein Fiksdal,  Vestnes
Nestleiar:        Nils Valde,                      Rauma
Styremedlem: Eva Merethe Langstein, Vestnes
Styremedlem: Lars Christian Fjørtoft,   Vestnes
Styremedlem: Kjell Sandli,                    Ålesund
Styremedlem: Lars Olav Hustad,         Ordfører i Rauma
Styremedlem: Geir Stenseth,               Varaordfører i Ålesund
Styremedlem: Geir Inge Lien,              Ordfører i Vestnes

29.10.09:
Ekstraordinær generalforsamling i Tresfjordbrua AS / Eksportvegen AS

  • Etter generalforsamlinga har selskapet fått nye vedtekter, herunder nytt namn, utvida aksjekapital, nytt styre og endra formålsparagraf

  • Selskapet heiter no Eksportvegen AS

  • Formålsparagrafen er utvida slik at formålet no er å bygge og drifte både Vågetunnelen og Tresfjordbrua

  • Samla aksjekapital er no kr 1 770 000 etter at Rauma kommune har teikna seg for 50 nye aksjar (tidlegare 10), Ålesund kommune har utvida frå 2 til 60 aksjar og Gjensidige Forsikring har teikna seg for 40 aksjar

  • Det nye styret består av Roald Fiksdal (leiar), Nils Valde (nestleiar), Eva Langstein, Lars Fjørtoft, Kjell Sandli, Bjørn Tømmerdal, Lars Olav Hustad og Geir Inge Lien 

  
Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation