torsdag, november 26, 2020

Enter Title

Minimer

 

Styret  oppretta ei mellombels styringsgruppe som skulle fungere som ei arbeidsgruppe for styret.

Etter at arbeidsoppgåvene til styringsgruppa var gjennomført, vart gruppa oppløyst.

Medlemmer av styringsgruppa var:
Nils Valde
Roald Fiksdal
Torgeir Stene
Per Gunnar Voldset
Terje Mauring
  
leiar  (nestleiar i styret)
prosjektleiar  (styreleiar)
sekretær  (dagleg leiar)
medlem (leiar av veggruppa i Rauma
)
medlem  (medlem av veggruppa)
  
Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation