tirsdag, juni 25, 2019

Velkommen

TRESFJORDBRUA MELLOMBELS STENGD FRÅ MANDAG 8. MAI PÅ GRUNN AV VEDLIKEHALD

apr 26

Skrevet av:
26.04.2017 15:45  RssIcon


Derfor skal brua stenges

Tresfjordbrua skal stenges mens vi monterer dekkeplater over brufugene, så det blir trygt for syklister 

å sykle i kjørebanen. 

Fugene på hver ende av brua er større enn et sykkelhjul, og syklister har derfor blitt henvist til gangvegen på brua. 

Som et midlertidig tiltak har vi også lagt asfalt i fugene for å redusere lengden på fugeåpningene. 

Nå skal det monteres dekkeplater av stål over brufugene som en permanent løsning.

 

 Brua blir likevel åpen for kollektivtrafikk, gående/syklende og utrykningskjøretøy

Brufuge

Foto: Statens vegvesen

Dekkeplate

Foto: Statens vegvesen

Bilde av brufuga på Remmemsida