torsdag, november 26, 2020

Enter Title

Minimer


Statens Vegvesen har ei eigen nettside som orienterar om fellesprosjektet Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen og i tillegg om prosjektet  Hjelvikbruene  både om framdrift og tekniske data, noko meir enn det Eksportvegen AS har ambisjoner om. 

Her finn vi etter kvart oppdaterte og  ferske opplysningar om fellesprosjektet Hjelvikbruene  som  vart igangsett seinhaustes 2012 og som etter planen skal vere ferdigbygd i september i 2013.
 
Gang- og sykkelvegane over begge elvane er alt ferdige, og biltrafikken går midlertidig over desse   medan bruene for biltrafikk vert ferdigstilt. Dette fører til redusert fart i byggeområdet, men i september er bruene ferdig og vert åpna for vanleg trafikk.

 
På heimesida til Statens Vegvesen er svært mykje interessant og nyttig stoff om desse viktige bru- og tunnelprosjekta på stamvegstrekninga mellom Vikebukt og Måndalen. Trykk på logoen og les meir om Tresfjordbrua, Vågstrandstunnelen og Hjelvikbruene.

For å kome inn på heimesida til Statens vegvesen, klikk på logoen nedanfor.

Link til Statens Vegvesen og prosjektet Tresfordbrua og Vågstrandstunnelen    

eller
https://www.facebook.com/E136tresfjordbrua

  
Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation